page ico
Siirrettävä jätepuristin
 
Siirrettävää jätepuristinta käytetään erilaisten jätteiden puristamiseen, se vähentää sekä varastoitavien jätteiden tilavuutta että myös kuljetuskustannuksia. Siirrettävän jätepuristimen tiivistysteho on jätelajin mukaan 1:3 - 1:10, joka on taloudellisesti tehokas määrä ja investointi laitteisiin kannattaa.

 

Siirrettävän jätepuristimen puristin ja kontti muodostavat yhtenäisen laitteen, joka varmistaa hyvän ohjattavuuden ja laitetta voidaan käyttää useissa eri kohteissa, koska kontin purkaminen ei edellytä puristimen purkamista.

Siirrettävä jätepuristin soveltuu käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa -50C - +50C lämpötilassa. Melutaso on työn aikana erittäin alhainen. Puristusjärjestelmä on varustettu paineenantureilla (mekaanisia antureita ei käytetä), jotka estävät toimintahäiriöt laitteen toiminnassa. Kaikissa jätepuristimissa on korkealaatuiset turvajärjestelmät, esimerkiksi öljytason anturit, aikarajoitusanturit ja lämpötila-anturit.

 

Puristus- ja tiivistyssyklin kestoa voidaan muuttaa. Kaikki puristimet täyttävät laite- ja koneturvallisuutta koskevien EU-direktiivien 89/392 (ETY), 91/368 (ETY), 93/44 (ETY), 93/68 (ETY) vaatimukset, niille on annettu CE-merkintä ja toimitukseen kuuluu käyttöohje. 

 

Siirrettävän jätepuristimen edut:  

 • jätteiden tilavuuden vähentyminen; 
 • pienempi jätetilavuus johtaa pienempiin kuljetuskustannuksiin; 
 • mahdollisuus tietyntyyppisten kierrätettävien jätteiden myymiseen (paperi, kartonki, muovimassa, jne.); 
 • vuotovarman biojätepuristimen käyttö mahdollistaa nesteitä sisältävien jätteiden keräämisen ja varastoinnin ilman vuotoja ympäristöön ja ilman muita ympäristöhaittoja; 
 • hyvä ohjattavuus ja laitetta voidaan käyttää useissa eri kohteissa ja eri tarpeisiin. 

Puristamiseen sopivat materiaalit: 

 • pakkauspaperit ja kartonki, jätepaperi, painojätteet; 
 • muovimassa, polyeteeni, muovimassapullot ja -pakkaukset; 
 • orgaaniset jätteet; 
 • kulutus- ja sekajätteet; 
 • selluloosa ja muut puunjalostusjätteet; 
 • erilaiset jätteet tuotantolaitoksista, varastoista ja terminaaleista;
 • tölkit (pelti, alumiini), metallitynnyrit. 

Lastaustyypit: 

Käsin lastaaminen 
Jätteet lastataan käsin. Täyttämisen jälkeen alkaa puristu 
Lastaaminen jäteastioilla laatikon nostojärjestelmän avulla

Jätepuristimessa on erityinen laatikkojen nostojärjestelmä 240-1100L konttien nostamiseen. Täytetty kontti sijoitetaan laatikon nostojärjestelmää vasten ja tyhjennetään jätepuristimeen, kontin tyhjentämisen jälkeen käynnistetään puristus. 

Lastaaminen haarukkanosturilla

Jätteet kerätään erityiseen TIP-konttiin, joka voidaan haarukkanosturilla helposti tyhjentää jätepuristimeen. Lastaaminen jätteiden syöttökanavan kautta
Jos jätteet ovat rakennuksen sisällä, voidaan koota jätteiden syöttökanava, joka asennetaan rakennuksen ja jätepuristimen lastaustilan väliin. Kauko-ohjaus asennetaan rakennuksen sisälle.
 

Lastaaminen kuljetinhihnalla

Jätteitä voidaan lastata jätepuristimeen myös kuljetinhihnalla. Jätteet lastataan suoraan lastaustilaan, joka on jätteiden syöttökanavan kautta yhteydessä. 


Lastaustilan tyypit:  
Avoin lastaustila matalilla sivuilla 
Soveltuu lastaukseen joka sivulta, soveltuu parhaiten laatikkonosturilla lastaamiseen ja syöttökanavan kautta lastaamiseen.  


Avoin lastaustila korkeilla sivuilla 
Soveltuu lastaukseen maasta (jätepuristimen edestä) ja rampilta (jätepuristimen vasemmalta tai oikealta sivulta).  


 Suljettu lastaustila sivulta lastaamiseen tarkoitetuilla ovilla sekä etuseinällä 
Soveltuu lastaukseen maasta, sivulla olevien lastausovien kautta tai rampilta.  


Suljettu lastaustila kaltevilla sivuilla 
Soveltuu lastaukseen joka sivulta.   Mahdollisuudet: 
Lisälaitteena kauko-ohjain, signaalit 75% ja 100%

Lisälaitteena hankittavalla kauko-ohjaimella voidaan ohjata jätepuristimen toimintaa joka sivulta. Signaalit 75% ja 100% kertovat, milloin jätepuristin pitäisi tyhjentää. Poistettava koukku

Yhdistelmäkoukku soveltuu kuorma-autoihin, joissa on erilaiset koukkukiinnitys-järjestelmät. Alas laskettava koukku mahdollistaa jätepuristimen laittamisen hyvin lähelle seinää ja mahdollistaa näin jätepuristimen lastaamisen myös edestä. 

Poistettavat eturullat

Tarvitaan jätepuristimen ohjausreelinkeihin, kuljetinhihnan tai täyteputken alle asentamiseen. Soveltuvat käytettäväksi erityisesti epätasaisella pinnalla, estävät jätepuristimen siirtymisen paikoiltaan. 

Vuotovarma peräovi - biomalli

Mahdollistaa nesteitä sisältävien jätteiden keräämisen ja varastoinnin ilman vuotoja ympäristöön ja ilman ympäristöhaittoja. 
Ohjausreelingit

Varmistavat jätepuristimen nopean ja tarkan asentamisen jätteiden syöttökanavan tai täyttöputken alle. 
Pohjalämmitys

Jotta jätteet eivät kylminä vuodenaikoina jäätyisi ja tarttuisi jätepuristimen pohjaan, voidaan jätepuristimeen kytkeä lisälaitteena hankittavan automaattisen sähkölämmityksen tai auton pakokaasujärjestelmän tuottamalla lämmöllä toimivan lämmitysjärjestelmän. 

 
Otsonipohjainen ilmanraikastin

Orgaaniset ja sekajätteet saattavat lämpimänä vuodenaikana aiheuttaa hajuhaittoja. otsonipohjainen ilmanraikastin poistaa tehokkaasti hajun ja tappaa bakteerit. Mini
Compact
Mega
Bio
Mini Bio
Maanalaiset järjestelmät
Shark