page ico
Nostokippijärjestelmä
 
Nostokippijärjestelmää käytetään kulutusjätteiden, kierrätettävien materiaalien, rakennusjätteiden, metallijätteiden, sahanpurujen ja muiden puunjalostusjätteiden, irtotavaran, maatalousjätteiden ja muun lastin keräämiseen ja kuljetukseen.

Nostokippijärjestelmän voidaan nostaa nostokippikontti kuorma-autosta pois, jättää se lastaamisen tai lastin purkamisen jälkeen työalueelle, nostaa tyhjä tai täyteen lastattu kontti ja sijoittaa se runkoon.

Kuorma-auto pystyy nostokipin mallista riippuen kuljettamaan jopa kuutta tyhjää avattua nostokippikonttia tai neljää täyteen lastattua konttia. Nostokippijärjestelmä nostaa kontin maasta, sijoittaa sen hytin viereen ja kiinnittää kuljetusajoneuvon runkoon, sen jälkeen sama toistetaan toisella kontilla.

 

Nostokippijärjestelmä toimii hyvin myös kuljetusperävaununa. Konttien lukumäärä, joita voidaan kerralla kuljettaa, kasvaa. Tässä tapauksessa lastataan tietty määrä kontteja ensin perävaunuun ja sen jälkeen vetoajoneuvon rungon päälle. 
 
Tyhjennyksen vaiheet: 
  1. Kontin tyhjentäminen  2. Kontin ylös nostaminen/  3. Kontin sijoittaminen perävaunuun 
                                                        asennus runkoon 

Nostokippijärjestelmän käyttämisen edut:  
  • merkittävästi lyhyempi lastaus- ja purkuaika (kuljetusperävaunun  lastin purkaminen kestää noin 5 minuuttia); 
  • helpompi ja turvallisempi lastaaminen;  
  • helppokäyttöinen kohteissa, joissa on vähän liikkumatilaa;  
  • helppo käyttää yhdessä perävaunun kanssa;  
  • mahdollisuus siirtää jätteet pienemmistä nostokippikonteista  isompiin koukkukiinnityskontteihin. 


Nostokippijärjestelmällä varustettu kuorma-auto toimii hyvin myös kuljetusperävaununa, ja se mahdollistaa kerralla isomman määrän nostokippikonttien kuljettamisen.

 

Nostokippijärjestelmän avulla voidaan jätteet paikan päällä nostaa pienemmistä nostokippikonteista isompiin koukkukiinnityskontteihin. Nämä prosessit pitää toteuttaa tasaisella ja vakaalla alustalla. Siirrettävien jätteiden paino ei saisi ylittää 4-5 tonnia. 

 

 

 LDS-18 vakiokiinnitetyllä kehyksellä
LDS10-S liukulavalla
Liukulava ja kehyksillä varustettu koukkukiinnitysjärjestelmä LDS10-SHECOPRESS LDS10
(VOLVO FH12 rungolla)
ECOPRESS LDS18
(KAMAZ 65117 rungolla)


ECOPRESS LDS18
(SCANIA P230 rungolla )